Publicerad

Mer anropsstyrd trafik och tätare trafik till Saltviksområdet

två kvinnor sitter tillsammans i en buss

Det blir flera förändringar i busstrafiken från och med december 2023. Bland annat ska det bli enklare att arbetspendla till och från landsbygden med hjälp av anropsstyrda turer och genom att vuxna kan åka med vissa skolskjutsar. En annan förändring är att linje 501 förlängs från Bondsjöhöjden till Saltviksområdet.

När det gäller landsbygdstrafiken ska flera saker göra det lättare att pendla, till exempel att erbjuda anropsstyrd trafik där det finns bra morgonturer men inga eftermiddagsturer.

En annan möjlighet för arbetspendling blir det för de som bor i Ytterfälle och på Hemsön. Här ska vuxna kunna åka med de skolskjutsar som ändå går och även här kan det bli aktuellt att vid behov komplettera med anropsstyrd trafik på eftermiddagarna.

− Det är många på landsbygden som efterfrågar möjligheten att arbetspendla med buss. De här förändringarna gör det möjligt för många fler, säger samhällsnämndens ordförande Britta Thyr (MP).

En förenkling är att busslinjerna får nya enhetliga linjenummer. Alla bussar som går västerut får nummer som börjar med 51x, södergående får 52x och norrgående 53x.

En annan förenkling är att alla busslinjer som passerar Älandsbro får en samlingstabell. En del av resorna till Älandsbro kan också bli snabbare då bussarna inte längre passerar Saltviksanstalten. Det beror på att stadslinjen 501 förlängs från Bondsjöhöjden till Saltviksområdet med trafik var 30:e minut.

− Det är redan idag många arbetsplatser i Saltviksområdet och de blir fler och fler, inte minst när den nya arkivbyggnaden och Logosols nya produktionsanläggning är färdiga. Självklart måste vi skapa bra möjligheter att ta sig med buss till och från jobbet, säger Magnus Oskarsson (S), samhällsnämndens förste vice ordförande.

Den nya sträckningen innebär att 501:an kör rakt genom Bondsjöhöjden i stället för i en slinga. Det betyder att de två hållplatserna Sportvägen och Höglandsvägen försvinner.

Slutligen kommer Plusbussen att läggas ned. Resandet med Plusbussen har minskat kraftigt.

− När vi nu har 30-minuterstrafik i stadstrafiken är vår bedömning att Plusbussen inte längre behövs på samma sätt som tidigare. Det innebär också en ekonomisk besparing som täcker en stor del av de kostnader som de andra förändringarna innebär, säger Britta Thyr.

Totalt beräknas nettokostnaden för alla förändringarna bli cirka 550 000 kronor om året. Kostnaden är dock svår att beräkna, bland annat då det är svårt att veta hur mycket anropsstyrd trafik det i praktiken blir.

Förändringarna genomförs om ett år, i december 2023, med undantag för skolskjutsen till Ytterfälle där förändringen redan har trätt i kraft.