Publicerad

Ny åtgärdsplan för naturvård

en blomsteräng med blå och vita blommor

Samhällsnämnden har antagit en tioårsplan för naturvård i Härnösand. Planen innehåller prioriterade åtgärder med målet att på sikt gynna den biologiska mångfalden.

I planen finns tydligt angivet vem som ansvarar för olika åtgärder och när de ska utföras. Samtidigt är åtgärdsplanen övergripande strategisk och långsiktig och åtgärder kan förändras eller tillkomma med tiden.

− Med den här planen höjer vi ambitionsnivån i vårt viktiga arbete med att bevara den biologiska mångfalden, säger samhällsnämndens ordförande Britta Thyr (MP).