Publicerad

Kortare stopp på E4 vid Saltvik

Gul vägskylt med röd ram och texten "Varning. Sprängning pågår"

På grund av sprängningar intill E4 vid industriområdet på Saltvikshöjden kommer vägen att stängas av under kortare stunder. Sprängningarna kommer att ske några gånger i veckan under perioden 16/1-27/2.

Det är en ny gång- och cykelväg som ska byggas till den blivande arkivbyggnaden på Saltviks industriområde. GC-vägen ska gå parallellt med E4 i cirka 200 meter och på en del av sträckan behöver det sprängas.

Entreprenadföretaget har tillstånd att spränga på vardagar klockan 09-14, maximalt två sprängningar per dag. Några exakta tider går inte att ge, men enligt entreprenören blir det sprängningar maximalt under två dagar per vecka.

Vid varje sprängning stängs E4 av i båda körriktningarna i upp till tio minuter. Alla sprängningar föregås av korta signaler i cirka tre minuter, därefter hörs smällen och slutligen ljuder en lång signal som markerar att sprängningen är avslutad.

För mer information:

Staffan Gilliusson, projektledare, 0611-34 81 93, staffan.gilliusson@harnosand.se