Publicerad

Tips på hur du sparar energi i hemmet

Energipriserna är höga just nu. Energimyndigheten och Region Västernorrland har tips på hur du kan minska din energiförbrukning och sänka kostnaderna.

En villa i en vintermiljö.

Husguiden vänder sig till dig som bor i villa, parhus, radhus eller äger en sommarstuga och vill minska energianvändningen.

En vintervy och broschyren Spara energi hemma.

Mäta, täta, släcka och stänga. Många bra råd för en medveten energianvändning.