Publicerad

Ändrade parkeringsregler vid Tobaks

en stor röd tegelbyggnad som ligger längs en gata. På gatan står en bil parkerad och vid horisonten lyser en sol.

Den tillåtna tiden för att parkera på Fiskaregatan utanför Tobaks ändras till max två timmar. Det har samhällsnämnden beslutat.

I dagsläget är maxtiden 24 timmar för parkering på vardagar. Förändringen kommer efter önskemål från fastighetsägaren Westerlinds. Det finns bland annat en restaurang i byggnaden och fastighetsägaren vill genom förändringen få en bättre omsättning på parkeringarna.

Förändringen görs från den 20 februari och då ska parkeringsskiva eller liknande användas. Tre av platserna längs sträckan reserveras för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.