Publicerad

Samrådsmöte om Nybron

flygbild över ett sund i en stadsmiljö. över sundet går en bro och längs kajerna och i sundet ligger och åker båtar.

Onsdag 8 februari bjuds allmänheten in till ett samrådsmöte om den vattenverksamhet som kommer att ske när Nybron ska bytas ut. Under mötet kan den intresserade få mer information om projektet och det finns möjlighet att lämna synpunkter.

Med preliminär start i september 2024 ska Nybron i centrala Härnösand bytas ut. Härnösands kommun ska senare i vår ansöka om miljötillstånd för den verksamhet som ska ske i vattnet och nu pågår ett samråd inför den ansökan.

Samrådet pågår till den 20 februari och samrådsmötet blir onsdag 8 februari klockan 17-19 på Sambiblioteket, plan 4. Där kommer representanter för Härnösands kommun, konsulten Tyréns och entreprenören Peab att informera om projektet, svara på frågor och ta emot synpunkter.

OBS att det här samrådet endast gäller den verksamhet som ska ske i vattnet. Information om hur broprojektet påverkar situationen på land kommer i ett senare skede. I god tid innan bygget startar i september 2024 kommer det att finnas information och även möjlighet att lämna synpunkter om det.

Läs mer om projektet och om samrådet på harnosand.se/nybron