Publicerad

Område runt simhallen stängs av

karta över en stad med gula och blå markerade linjer.

Nu börjar bygget av det nya hotellet på Kanaludden på allvar. Från och med måndag 20 februari kommer ett område runt hela simhallen att stängas av för allmänheten. Det påverkar både gående, cyklister och bilister.

Hela byggområdet stängslas in, med undantag för en passage fram till simhallens entré. Bygget beräknas pågå i ungefär två år, men ytan som stängs av kan eventuellt minskas längre fram under byggets gång.

Så här påverkas trafiken:

  • Infarten från Brunnshusgatan stängs av och biltrafiken till simhallen hänvisas via Hovsgatan och Prästgränd. OBS att gång- och cykeltrafiken över övergångsstället på Brunnshusgatan beräknas öka så bilister uppmanas att vara extra uppmärksamma där.
  • Gång- och cykeltrafik. Gående och cyklister från Mellanholmen eller centrum hänvisas via Ludvig Nordströms gata och Östanbäcksgatan genom gångtunneln för att ta sig till simhallens entré eller vidare österut längs Södra sundet.
  • Rörelsehindrade. De nuvarande p-platserna för rörelsehindrade med parkeringstillstånd försvinner, men ersätts med nya på de närmaste platserna på den stora parkeringsytan.