Publicerad

Vattenled förbi dammen i Öjesjön

närbild på vatten som strömmar

Härnösands kommun ansöker om ett så kallat LOVA-bidrag för att kunna bygga en vattenled förbi dammen i Öjesjön. Detta för att säkra vattenflödena i Brånsån och Gådeån.

Dammen i Öjesjön byggdes på 1970-talet för att kunna reglera flödet av dricksvatten till vattenverket. Anledningen var att man trodde att befolkningen skulle öka mer än vad den sedan gjorde. Resultatet blev i stället att det under torra somrar kan bli väldigt låga vattennivåer i Gådeån.

Nu söker kommunen ett statligt LOVA-bidrag, bidrag för lokala vattenvårdsprojekt, för att göra ett så kallat omlöp, ett flöde förbi dammen. Bidraget kan stå för upp till 80 procent av kostnaderna.

− Ett omlöp skulle bidra till att utveckla den biologiska mångfalden. Brånsån är ett av de 20 mest skyddsvärda vattendragen i länet, där finns både flodpärlmussla och en naturlig öringstam, säger samhällsnämndens ordförande Helena Elfvendal (MP).