Publicerad

Tyck till om framtidens Skeppsbron!

en illustration av en kaj där det rör sig flera människor med barnvagn, i rullstol, på cykel och med hundar. Vid kajen ligger några motorbåtar och i vattnet åker en segelbåt och ett stort kryssningsfartyg.

Visionen av Skeppsbron är ett mer befolkat och använt stråk med bland annat flera restauranger och andra offentliga mötesplatser och ett sammanhängande gång- och cykelstråk längs hela sträckan.

Nu finns ett förslag till planprogram för Skeppsbron, en långsiktig bild av hur Skeppsbron ska se ut och användas i framtiden. Visionen är ett mer befolkat och använt stråk med bland annat flera restauranger och andra offentliga mötesplatser och ett sammanhängande gång- och cykelstråk längs hela sträckan.

Under tiden 27 mars-17 april är förslaget till planprogram ute på samråd och vem som helst har då möjlighet att tycka till om innehållet.

Ett planprogram är en översiktlig plan för ett lite större område och kan ses som ett mellanting mellan en översiktsplan och en detaljplan. Planprogrammet är inte bindande, men ligger till grund för framtida utveckling och detaljplaner i området. Området det gäller är hela stråket från Östra Kanalbron via torget och Nybron till Sälstens udde.

­– Vi vill ta ett helhetsgrepp så att vi vet vad vi vill och kan göra rätt saker i rätt ordning. Allt kan inte byggas eller göras på en gång, men det som görs ska rymmas inom den långsiktiga planen, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

Grundtanken i planprogrammet är att Skeppsbron ska bli ett mångfunktionellt, sammanhängande och omsorgsfullt gestaltat kajstråk. Med mångfunktionellt menas ett område där det finns många olika aktiviteter, miljöer, funktioner och besöksmål, till exempel uteserveringar, lekytor, mindre parkmiljöer och allmänna mötesplatser.

­– Skeppsbron ska vara ett område där människor av alla slag vill vara, träffas och göra saker tillsammans. Det ska bli ett mer befolkat och använt stråk, säger Andreas Sjölander.

För att nå det krävs också att stråket hänger ihop och att det är enkelt, tryggt och säkert att röra sig längs hela stråket. En sammanhängande gång- och cykelbana genom hela området är en förutsättning för det.

Skeppsbron ligger inom riksintresset för kulturmiljö och är en viktig del av Härnösands identitet som sjöfartsstad.

­– När vi förändrar en sådan här miljö ska vi så klart vara kreativa och tänka nytt. Men vi måste också vara varsamma och omsorgsfulla när vi jobbar med platsens gestaltning, så att det nya möter det gamla på ett fint och genomtänkt sätt, säger samhällsnämndens ordförande Helena Elfvendal (MP).

Samråd – tyck till om förslaget

Planprogrammet är ute på samråd 27 mars-17 april. Under den tiden kan vem som helst tycka till om förslaget.

Du hittar förslaget och ett formulär för synpunkter här

Samrådsmöte – mer information om planprogrammet

Onsdag 5 april kan du få mer information om förslaget till planprogram. Vid två tillfällen får du möta personal från kommunens planavdelning som berättar om förslaget och svarar på frågor.

  • Dag: Onsdag 5 april
  • Tid: Kl. 13.00-14.30 och 18.30-20.00
  • Plats: Sambiblioteket, plan 4