Publicerad

Nu fortsätter bygget av rondellen på Nybrogatan

bild i stadsmiljö med vägskyltarna rondell och lämna företräde i förgrunden

Måndag 15 maj fortsätter arbetet med att bygga en ny rondell i korsningen mellan Nybrogatan och Brunnshusgatan. Arbetet har varit pausat under vintern, men nu ska rondellen byggas färdig.

Arbetet kommer att pågå under en tid framöver och periodvis kommer framkomligheten att vara begränsad.

Rondellbygget ingår i projektet att bygga av en gång- och cykelbana längs Brunnshusgatan, från Härnösands gymnasium till korsningen med Trädgårdsgatan. Hela bygget ska vara klart före semesterperioden.