Publicerad

Biologiska mångfaldens dag
- gräsytor blir äng i Härnösand

ängsmark med gräs och prästkragar

22 maj är Biologiska mångfaldens dag. I Härnösands kommun ska 90 000 m2 gräsyta förvandlas till äng. En insats som ska öka den biologiska mångfalden. Det är gräsytor på flera håll i centrala Härnösand.
- Det är en åtgärd som ska gynna vilda pollinatörer. De flesta gräsmattor innehåller växter som vitklöver, höstfibbla och prästkrage. Genom att låta gräset växa och blomma får vi värdefull nektar och pollen till fjärilar, vildbin och andra vilda pollinatörer, säger Mona Lidén på samhällsförvaltningen.

Gräset kommer att skötas som en klassisk äng för att med tiden avmagra jorden och göra det gynnsamt för ängsväxter. Härnösandsborna kommer kanske att märka av detta då gräset kommer att vara högre än normalt på vissa ställen.

- Det här ett av kommunens bidrag till att främja den biologiska mångfalden. Det är en omställning och kommer att ta några år innan det syns skillnad i vad som växer där, säger Mona.