Publicerad

Vägarbete på Kastellgatan

En karta över arbetsområdet på Kastellgatan.

På måndag 3 juni påbörjas ett vägarbete på Kastellgatan. Det är ett förberedande arbete med vatten- och avloppsledningar inför Domstolsverkets flytt till det gamla Seminariet.

Det kommer att vara begränsad framkomlighet och vid behov kommer trafikljus att sättas ut. 21 juni beräknas arbetet vara klart.