Publicerad

Ny detaljplan tas fram för förskola

karta med ett område markerat med blått

Det blå området visar var förskolan är tänkt att ligga.

En ny detaljplan behövs för att kunna bygga den nya förskola som planeras intill bostadsområdet Kullen. Samhällsnämnden har nu beslutat att planarbetet kan påbörjas.

Den nya förskolan är tänkt att ligga på en grönyta mellan flerbostadsområdet Kullen och Bergsstigen. Förskolan ska ersätta flera mindre förskolor i närområdet som inte har ändamålsenliga lokaler idag. Den ska även ta höjd för ett ökat invånarantal i Härnösand. Den preliminära planen är en byggnad i två plan som ska kunna rymma upp till 160 barn och 28 anställda.

– Det känns jättekul att vi nu tar första steget mot en ny förskola i Kullen-området! Men det är viktigt att ha med sig att det är en lång process och många pusselbitar som ska falla på plats. Nu ska alla förutsättningar utredas ordentligt innan vi kan ta ett slutgiltigt beslut om den här platsen, säger samhällsnämndens ordförande Helena Elfvendal (MP).

Det som ska utredas är bland annat trafik och parkering, naturvärden och vilken påverkan bygget skulle ha på omgivningen. De som bor i närheten eller på andra sätt berörs av det planerade bygget kommer att få flera möjligheter att tycka till om saken under processens gång.

Den som är särskilt intresserad av planen kan prenumerera på nyheter om detaljplanearbetet.

Följ planarbetet och starta en prenumeration på harnosand.se/forskolankullen