Totalförsvarsövning 2020-2021-2021

Ett mötesrum där man tittar på en europakarta.

Nu pågår Totalförsvarsövning 2020 i Sverige (som på grund av coronapandemin fortsätter även under 2021). Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och med den vill vi stärka Sveriges motståndskraft.

Totalförsvaret består av två delar, det militära försvaret och det civila försvaret.

I övningen deltar Sveriges kommuner, länsstyrelser, regioner, statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer. Kommunerna har uppgifter inom det civila försvaret.

Se Försvarsmaktens film

Filmen är ca 2.20 minuter.

Prioriterade uppgifter för kommuner är

  • säkerhetsskydd
  • etablering av krisorganisation
  • krigsplacering av personal
  • kompetenshöjning av kommunledningar.

Den civila delen av totalförsvaret syftar till att det svenska samhället ska fungera under höjd beredskap och eventuellt krig.

Främst handlar det om att

  • värna civilbefolkningen
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg
  • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Vår kommun deltar i övningen för att stärka vårt samhälle och för att vara förberedd om Sverige skulle gå in i höjd beredskap.

Kommunens roll i totalförsvaret

Kommunerna är viktiga för att totalförsvaret ska fungera under höjd beredskap och krig. Under höjd beredskap är kommunernas roll att se till att samhällsviktiga verksamheter, som exempelvis vård, skola och omsorg fungerar. Samhället under höjd beredskap är i behov av att dessa typer av verksamheter upprätthålls. I krig ska samhället fungera så likt vardagen som möjligt.

Invånarens roll i totalförsvaret

I Sverige har vi totalförsvarsplikt, den omfattar alla invånare mellan åldrarna 16-70 år. Totalförsvarsplikt betyder att alla som omfattas måste delta i uppgifter inom totalförsvaret. Det kan vara allt ifrån att göra allmän värnplikt till att bära vapen i strid eller att rensa upp efter en större olycka. Under höjd beredskap gäller allmän tjänsteplikt, vilket innebär att varje person måste inställa sig. Ungdomar i åldrarna 16-18 år är undantagna väpnad strid och tilldelas andra uppgifter.