Ansökan om 4-veckors hämtningsintervall

Om du källsorterar och inte slänger så mycket hushållsavfall i kärlet kan du ansöka om hämtning vid vartannat tillfälle. En förutsättning är att du komposterar allt ditt matavfall. Komposten ska vara skadedjursäker och måste anmälas till kommunen.

Förlängt hämtningsintervall avser inte flerfackskärl. Dispens medges för högst sex år i taget.