Fullmakt vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag

För dig som fått ett positivt beslut om bidrag men inte har förmågan att själv eller har någon anhörig som kan hjälpa till att beställa arbetet eller betala entreprenören. Skickas in efter det att du fått ditt beslut om bidrag.