Medgivande från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare

Om du inte äger din bostad måste du ha ett medgivande från fastighetsägaren eller nyttjanderättshavare till de anpassningsåtgärder du ansöker om att utföra.