Lämna tips om trängsel på matställen

För att minska spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tagit fram regler för restauranger, barer och caféer. Det är inte okej med trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar. Besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. De ska sitta ner vid ett bord när de äter och dricker. Avstånd mellan gäster ska kunna hållas såväl inne på stället, på eventuell uteservering men också i köer på utsidan.

Den som driver verksamheten ansvarar för att det inte uppstår trängsel och att gästerna kan hålla avstånd. Men du som gäst måste också ta ansvar och hjälpa till att inte orsaka trängsel.

Upplever du att ett matställe bryter mot Folkhälsomyndighetens regler kan du anmäla det till oss. Du kan välja att vara anonym.

Innan du gör en anmälan

  • Tjänsten gäller bara trängsel på matställen. Inte på andra ställen så som i kollektivtrafiken, butiker eller på allmänna platser som parker och torg.
  • Regeln om högst 50 personer gäller inte för restauranger, caféer och barer.
  • Inom ett sällskap gäller gästernas personliga ansvar. Mellan olika sällskap ska det däremot kunna gå att hålla avstånd.

Efter din anmälan
De tips och anmälningar som kommer in i följer vi upp och det kontrolleras om reglerna följs. Vi informerar och pratar med verksamheterna samt gör en ny kontroll om det behövs. Uppmärksammas vi på problem som inte åtgärdas informeras Smittskyddsläkaren på Region Västernorrland. Hen kan fatta beslut om att stänga verksamheten. Från och med 1 juli 2020 är det kommunerna som fattar dessa beslut efter samråd med smittskyddsläkaren.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen
En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid
1 år

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Samhällsnämnden
E-post: samhallsforvaltningen@harnosand.se

Frågor om tjänsten

Linda Fransson
E-post: linda.fransson@harnosand.se
Telefon: 0611-34 81 92