Ansökan om utställning på biblioteket

Här kan du ansöka om att ställa ut din konst på Härnösands bibliotek.

Håller du på med konst av något slag? Det kan vara allt från fotografi och måleri till skulpturer och korsstygn.
Att ställa ut hos oss är gratis.

Tänk på att vi inte är en konsthall, är du etablerad konstnär hänvisar vi till Härnösands konsthall.

Frågor om tjänsten
Härnösands bibliotek
E-post: bibliotek@harnosand.se
Tel: 0611-865 30

Att tänka på innan du ansöker

Innan du ansöker är det viktigt att din utställning är färdig. Det vill säga att du har ett syfte och en tydlig tanke med det du vill visa och att utställningen har ett namn. Vi erbjuder inte utställningsytan till att bara visa upp sina verk, en utställning är mer än så. Uppfylls inte det kravet kommer din utställning inte att godkännas.

Du måste själv ordna med praktiska detaljer som t.ex. upphängning och presentation av utställningen.

 • Stöldrisk. Du ansvarar själv för allt material. Biblioteket har ingen möjlighet att vakta utställningen.
 • Skydda din utställning om det behövs (från att t.ex. få fingeravtryck)
 • Du hänger/plockar ned själv. Klämmor och nålar finns att låna.
 • Det är mycket viktigt att datum och tider hålls så att det inte krockar med andra eventuella utställare.
 • Tillgängligheten måste vara mycket god. Det måste vara lätt att ta sig fram till och runt utställningen. Nödutgångar får inte blockeras. Rådgör med biblioteket innan du hänger upp eller ställer fram. Skulle vi uppleva att det på något sätt hindrar framkomligheten kommer vi att flytta på konstverken utan hänsyn till gestaltningen.
 • Om möjligt annonserar vi tiden för utställningen i vår månadsannons, därför är det också viktigt att hålla deadline vad gäller inlämning av material och information.
 • Du ordnar själv med vernissage om du vill ha det och det måste hållas när biblioteket är öppet. Biblioteket kan tyvärr inte hjälpa till med teknik eller arbetskraft, men kan däremot ställa fram bord.

Din ansökan är inte en garanti för att du ska få ställa ut.

Vi svarar så fort vi kan om din ansökan har blivit godkänd eller inte.
Välkommen med din ansökan.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen

 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid

 • 1 år

Övrigt om lagringstid
Läs mer om behandling av personuppgifter under rubriken personuppgifter ovan.

Övriga upplysningar
Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan, sparas tills godkänd utställning genomförts. Blir inte ansökan godkänd tas uppgifterna bort direkt.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Härnösands bibliotek
bibliotek@harnosand.se