Anmälan av lokal vid catering, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning

Här kan du hämta en blankett för att anmäla lokal vid catering, kryddning av spritdryck samt anmäla provsmakning av alkoholdrycker.