Finansiering - bilaga till ansökan om serveringstillstånd

Samtliga delägare ska lämna uppgifter om finansiering.

Här kan du hämta en blankett för att rapportera in uppgifter om finansiering.