Meritförteckning för sökande av tillstånd för alkoholservering

För att få ett serveringstillstånd krävs att sökanden har kunskap i den svenska alkohollagstiftningen. Här efterfrågas information om tidigare tillstånd, ansvar samt övrig branschvana och utbildning.

Här kan du som söker tillstånd för alkoholservering hämta en blankett för att rapportera in din meritförteckning.