Uppgifter om kassaregister enligt alkohollagen och Statens folkhälsoinstitutets föreskrifter

Den som har tillstånd för servering av spritdrycker, vin och/eller starköl till allmänheten eller stadigvarande tillstånd för servering i slutet sällskap, är skyldig att registrera all försäljning i kassaregister.

Vid varje försäljningstillfälle ska kunden erbjudas ett kvitto som är framställt av kassaregistret. Även om kunden inte vill ha något kvitto så ska tillståndshavaren ta fram ett kvitto. Kassa registret ska på ett tillförlitligt sätt visa alla transaktioner som gjorts.