Ansökan om god man eller förvaltare till Tingsrätten - anhörigansökan

Ansökan till Tingsrätten om god man eller förvaltare kan göras av anhöriga.