Ansökan om miljöstipendium för förskola eller grundskola 2021

En flicka som plockar löv.

Samhällsnämnden delar årligen ut kommunens miljöstipendium för planerade, pedagogiska projekt med tydligt miljösyfte inom förskola och grundskola.

  • Miljöstipendiet uppgår till max 24 000 kr som kan fördelas på flera sökanden.
  • Ansökan ska innehålla en beskrivning av ett planerat projekt. Specificera kostnad för olika delposter som ingår i den planerade insatsen.
  • Samhällsnämnden är jury.
  • Uppföljning av de åtgärder som stipendiet medfört ska rapporteras till samhällsnämnden senast november 2022.

Välkommen med er ansökan senast den 1 oktober 2021.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av din ansökan.

Laglig grund för behandlingen
Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade.

Lagringstid
För evigt.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Samhällsnämnden
E-post: samhallsforvaltningen@harnosand.se

Frågor om tjänsten

Monica Friman
E-post: monica.friman@harnosand.se
Telefon: 0611-34 81 97