Utvärdering av plan för sökt och beviljat tilläggsbelopp

Utvärdering av plan för sökt tilläggsbelopp och riktlinjer.

Redogörelse för hur tilläggsbeloppet har använts, vilka stödbehov som har minskat och vilka som kvarstår.