Samtycke till publicering av personuppgifter, foton och film

Härnösands kommun följer dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär att du som elev måste samtycka till publicering för att gymnasieskolan ska kunna använda foton och film där eleven kan identifieras.