Modersmålsundervisning från förskola till gymnasiet

Barn och elever från förskola till och med gymnasiet har rätt till modersmålsstöd och modersmålsundervisning.