Ansökan om anslutnings- och kontantbidrag

Om anslutningsbidraget utgår i form av busskort och eleven har mer än fyra km färdväg mellan bostaden och närmaste hållplats kan bidrag utgå för anslutningsresa.

Kontantbidrag för hela resan kan utgå om:

  • Kollektivtrafik helt saknas på sträckan mellan bostaden och skolan.
  • Kontantbidrag utgår med nettokostnaden för busskort.

Observera att bidraget inte kan sökas av elev som får inackorderingsbidrag. Ny ansökan måste inlämnas vid varje läsårs början.