Kungörelse om flyttade fordon

 Följande fordon har flyttats inom kommunen enligt Lagen om flyttning av fordon i vissa fall (1992:1299).

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter kungörelsedag övergår äganderätten till kommunen enligt bestämmelserna i Lagen om flyttning av fordon. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Har ägaren blivit underrättad och inte hämtat ut fordonet inom en månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet kommunen.

Inga anslag