Överförmyndarenhetens tider 2022

 Överförmyndarenhetens expeditions- och telefontider år 2022

 • Telefontid klockan 08.30 – 11.30 alla vardagar
 • Enheten tar endast emot bokade besök
 1. Överförmyndarenhetens tider 2022
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndaren
  Förvaringsplats för handlingarnaÖverförmyndarenheten, Norra Kyrkogatan 3
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.