Överförmyndarenhetens tider 2023

 Överförmyndarenhetens expeditions- och telefontider år 2023

  • Telefontid klockan 08.30 – 11.30 alla vardagar
  • Enheten tar endast emot bokade besök

Inga anslag