Socialnämndens enskilda 2022-04-28

 1. Socialnämndens enskilda 2022-04-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer10-15
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareLinda Ångman
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.