Detaljplan för Motorn 5 och del av Motorn 1

Detaljplan för Motorn 5 och del av Motorn 1 var utställd för granskning
under tiden 2022-05-18 till 2022-06-01. Efter granskningstiden har
kommunen upprättat ett utlåtande. I utlåtandet framgår vilka synpunkter som
lämnats under detaljplanens granskningstid samt samhällsförvaltningens
bemötande. De förändringar som gjorts i planförslaget efter granskningen
framgår också.

 1. Detaljplan för Motorn 5 och del av Motorn 1
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaSamhällsförvaltningen, Brunnshusgatan 4, Härnösand
  Ansvarig för kungörelsenLinda Johansson
  DokumentDetaljplan för Motorn 5 och del av Motorn 1.pdf Pdf, 455.4 kB. (pdf, 455.4 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.