Delegationsbeslut om planbesked för Nickebostrand etapp 2

 1. Delegationsbeslut om planbesked för Nickebostrand etapp 2
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaSamhällsförvaltningen, Brunnshusgatan 4, Härnösand
  Ansvarig för kungörelsenHanna Krämmer
  DokumentDelegationsbeslut om planbesked för Nickebostrand etapp 2.pdf Pdf, 282.8 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.