Översiktsplan 2040 och Gång- och cykelprogram

Kommunfullmäktige har beslutat att anta Översiktsplan 2040 samt Gång- och cykelprogram.

Översiktsplanen kan läsas på harnosand.se/op Länk till annan webbplats. och gång- och cykelprogramet på harnosand.se/gc Länk till annan webbplats.

Inga anslag