Socialnämndens utskott 2022-11-22

 1. Socialnämndens utskott 2022-11-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer248-250
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareAnnika Öman
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.