Ansökan om tidsbegränsat bygglov

En ansökan om tidsbegränsat bygglov har kommit in för att bygga en tillfällig paviljong på Skeppsbron på fastigheten Ön 2:52. Bygglovet är sökt på tre år, till 2026-09-30. Bygget av paviljongen ingår i projektet Street Moves, som du kan läsa om på harnosand.se/streetmoves

Brödtext

Inga anslag