Socialnämndens enskilda 2023-09-01

 1. Socialnämndens enskilda 2023-09-01
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer74-84
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareLinda Ångman
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.