Ansökan om tidsbegränsat bygglov för vattenverk på Smitingen

Ansökan om tidsbegränsat bygglov har kommit in för en container med utrustning för
dricksvatten vid Smitingens havsbad, fastigheten Gånsvik 1:28. Lovet är sökt till 2027-09-25.

Anläggningen ska säkra vattentillförseln i området och de fritidshus som ligger i anslutning
till området under den tid som bygget av en ny camping pågår.

Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Servicecenter, Sambiblioteket plan 1 och här nedan.

Handlingar

Frågor besvaras av bygglovsavdelningen
0611-34 81 71 eller bygglovladan@harnosand.se

Synpunkter?
Synpunkter kan lämnas senast den 17 april 2024 till: byggarenden@harnosand.se
eller
Härnösands kommun
Samhällsförvaltningen
Plan- och byggavdelningen
871 80 Härnösand

Inga anslag