Publicerad

Låg sommarbemanning på Överförmyndarenheten

Person som jobbar med en dator

Under sommarveckorna 28–32 är Överförmyndarenhetens bemanning låg. Handläggningstiden i vissa ärenden kan därmed bli förlängd. Vi önskar visad förståelse för detta.

Vi ber er därför i god tid förbereda era ansökningar om uttagsmedgivande från spärrade konton eller andra ärenden för huvudmannens räkning.

Läs mer om Överförmyndarenheten