Publicerad

Välkommen till uppstart av nätverksträff

Sambibliotekets övre entré.

Sambibliotekets övre entré.

Är du god man eller förvaltare? Vi på överförmyndarenheten har tankar på att starta ett nätverk där du kan utbyta erfarenheter och tankar med vandra förvaltare och gode män. Vill du vara med i uppstartsfasen?

Hjälp oss att tänka kring hur närverket ska fungera, sätta ramar, mötesfrekvens, diskussionsområden och annat.

Det finns två tillfällen att välja bland. Ett i Kramfors och ett i Härnösand.

Tid och plats

Tisdag 7 november
16.00-18.30

Ådalsskolan
Aulan
Ringvägen
Kramfors

Tid och plats

Torsdag 9 november
16.00-18.30

Sambiblioteket
Alfhild Agrellsalen, övre entrén
Universitetsbacken 3
Härnösand

På första träffen pratar vi också om:

  • Vad kännetecknar en bra god man eller förvaltare?
  • Vad ingår i uppdraget – vem gör vad?
  • Årsräkning och arvode – vem betalar arvodet, kommunen eller huvudmannen? Hur gör vi? Vanliga misstag m.m.
  • Bidrag, ersättning, skuldsanering.
Sista anmälningsdag var 2 november.

Välkommen till en inspirerande och förhoppningsvis givande kväll tillsammans med oss!