Medborgarlöften

Två unga tjejer som håller om varandra.

Medborgarlöften handlar om att polisen och Härnösands kommun lyssnar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöften 2020-2021

  • Polisen ska prioritera arbetet mot narkotika i Härnösands kommun, med särskilt fokus på unga.
  • Polis och Härnösands kommun ska tillsammans med Räddningstjänsten samt Hemab samverka i trygghetsskapande åtgärder inför och under större evenemang.
  • Polis och socialtjänst i Härnösands kommun ska fortsätta och utveckla en nära samverkan kring barn och unga i riskzon.
  • Härnösands kommun ska tillsammans med polis genomföra medborgardialog.
  • Härnösands kommun ska tillsammans med polis stärka sin samverkan gällande trafiksäkerhetsarbetet.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta:

Anna-Karin Hasselborg
Telefon: 0611-34 80 26
E-post: anna-karin.hasselborg@harnosand.se