Projekt och samarbeten

Härnösands kommun deltar och samarbetar med många andra aktörer i olika projekt och samarbeten på regional, nationell och internationell nivå.

Här hittar du information om urval aktuella projekt och samarbeten.

Pågående projekt (urval)

Översvämning i Godstjärn.

Mittuniversitetet, Sundsvalls och Härnösands kommuner får nu agera pilotprojekt i ett stort europeiskt samarbete kring hur vi på bästa sätt anpassar oss till ett förändrat klimat.

Samarbeten

En man och två kvinnor som pratar.

Världens äldsta kommunnätverk för hållbar utveckling. Ska främja utvecklingen av samhället utifrån en ekologisk grundsyn med tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet.

En laddstation för bilar.

En organisation i samarbete med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Arbetar för kompetensspridning, en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi i norra Sverige.

Ett tåg vid Härnösand Central.

Samverkan för att påskynda utbyggnaden av dubbelspår Härnösand - Gävle. En mycket viktig utvecklingsfråga - för jobb, tillväxt och miljö.

Politiker i sammanträde.

Ett länsövergripande nätverk med inriktning på långsiktiga hållbarhetsfrågor. Politiker i samtliga kommuner och Landstinget är representerade i rådet.