Projekt Climate

Översvämning i Godstjärn.

Kraftiga skyfall och värmeböljor riskerar i framtiden att bli en del av vardagen i Härnösands kommun.

Mittuniversitetet tillsammans med Sundsvalls och Härnösands kommuner får nu agera pilotprojekt i ett stort europeiskt samarbete kring hur vi på bästa sätt anpassar oss till ett förändrat klimat.

− Det är viktigt att vara proaktiva och att skapa beredskap för framtidens klimat. Vi har påbörjat arbetet och kommer aktivt ta del av EU-projektet och dra nytta av samarbetet på bästa sätt, säger Daniel Johannsson, hållbarhetsstrateg vid Härnösands kommun.

EU-projektet Climate (The Collaborative Learning Initiative Managing and Adapting to the Environment) har en budget på 1,3 miljoner euro där 65 % av finansieringen kommer från EUs Interregprogram, samt med bidrag från Region Västernorrland.

Förutom svenska aktörer har projektet samlat aktörer från sju andra europeiska länder, bland andra Nordirland, Irland, Finland, Island och Färöarna. Projektet pågår i tre år fram till våren 2020.

För mer information om projektet, se länk till projektets gemensamma plats http://climate.interreg-npa.eu/ Länk till annan webbplats..


Logotyper från organisationer som sponsrar projektet Climate.