digital stad

MetaCity - Stadsnära tjänster utan gränser

Härnösands kommun deltar i ett projekt kallat MetaCity som finansieras av URBACT-programmet. Förutom Härnösand deltar 10 europeiska länder i projektet. Projektet syftar till att utforska möjligheter inom digitalisering, artificiell intelligens (AI) och virtuell verklighet (VR), samt dela sina insikter och bästa erfarenheter för att forma framtidens smarta städer. På denna sida kommer det publiceras mer information om projektet inom kort.

Den växande digitaliseringen har visat sig vara en positiv kraft för ekonomisk tillväxt, social inkludering och en hållbar miljö. Genom innovativa teknologier och digitala lösningar får samhällen möjlighet till ökad dialog och inflytande. Det minskar även resursförbrukning och ökar tillgängligheten till viktiga tjänster. Det banar väg för en mer hållbar och välmående framtid.

Ett led i digitaliseringsarbetet i Härnösands kommun är projektet MetaCity, ett EU-projekt där Härnösand deltar tillsammans med 10 europeiska länder. Nu får Härnösands kommun besök från Portugal för att utbyta erfarenheter och få veta mer om varandras digitaliseringsarbete.

Projektet syftar till att utforska möjligheter inom digitalisering, artificiell intelligens (AI) och virtuell verklighet (VR), samt dela sina insikter och bästa erfarenheter för att forma framtidens smarta städer.

En hållbar framtid med digitaliseringen

Projektet MetaCity finansieras av URBACT-programmet och är en del av en bredare strategi för att utveckla städernas förmåga att använda modern teknik för att förbättra invånarnas livskvalitet och stärka stadens hållbarhet. Målet för Härnösands kommun är att ta fram en handlingsplan där digital teknik spelar en stor roll för att forma staden för kommande generationer

Vill du veta mer om vad URBACT är? I så fall finns möjlighet att läsa mer på deras hemsida Länk till annan webbplats.