Publicerad

E.ON satsar fem miljarder i Viksjö - största investeringen i Härnösands historia

Ett vindkraftverk.

E.ON har beslutat att bygga två vindkraftsparker med totalt 114 vindkraftverk i Viksjö. Det blir en av Europas största landbaserade vindkraftsanläggningar och den i särklass största investeringen någonsin i Härnösands kommun. Totalt investeras över fem miljarder kronor.

– Det är ett välkommet besked och en stor dag för Härnösand. Den här satsningen kommer att ge många kringeffekter och bidra till utvecklingen i både Viksjö och hela kommunen, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.

De två områdena heter Hästkullen och Björnlandshöjden. Byggprojektet börjar redan i år och ska vara klart inom tre år. Det är E.ON som bygger och driver vindkraftsparkerna, men i projektbolaget finns också det schweiziska bolaget Credit Suisse Energie Infrastructure Partners.

– Det känns fantastiskt roligt. Det har tagit tid att få till alla tillstånd, hitta finansiering och allt som behövs för att sätta igång ett sådant här jätteprojekt, men nu är vi äntligen framme. Det här projektet är en viktig del av vår strategi att stärka vår position inom landbaserad vindkraft, säger Lena Berglund, regionchef Nord på E.ON.

De 114 turbinerna kommer att producera energi motsvarande all hushållsel i Västernorrland. Projektet skapar många arbetstillfällen, framför allt under byggtiden, och när vindkraftsparken är klar beräknas driften sysselsätta cirka 15 personer.

– Det innebär fantastiska möjligheter för alla våra duktiga lokala företag de närmaste åren och även för den framtida utvecklingen av hela Viksjöområdet, säger Uno Jonsson, tillväxtchef i Härnösands kommun.

I juni antog kommunstyrelsen en viljeyttring som bland annat innebär att kommunen ska jobba för att lokala företag och produkter ska dra största möjliga nytta av etableringen. I viljeyttringen ingår även att stötta lokala organisationer att göra överenskommelser med vindkraftsentreprenören som gynnar utvecklingen i området.

– HEMAB har ju ett system med årliga vindkraftspengar till föreningslivet på Vårdkasen och det har vi mycket goda erfarenheter av, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander.