Publicerad

E-förslag ersätter medborgarförslag

Två personer i stadsmiljö en sedd bakifrån och en framifrån.

Vid nyår försvinner möjligheten att lämna medborgarförslag. I stället införs senare under våren så kallade e-förslag, som många andra kommuner också har.

Den stora skillnaden är att e-förslagen kräver att ett antal personer ”skriver under” innan ärendet börjar hanteras.

Beslutet att ersätta medborgarförslag med e-förslag togs av kommunfullmäktige i oktober 2017, men införandet har dröjt i avvaktan på ett nationellt system för att hantera e-förslagen. Något sådant har dock inte kommit och nu har kommunfullmäktiges presidium beslutat att göra förändringen ändå vid nyår.

– Vi tycker det är ett bra tillfälle nu när det är en ny mandatperiod och nya politiker, säger kommunfullmäktiges ordförande Göran Norlander.

I början av året ska kriterierna för de nya e-förslagen tas fram, bland annat vilka verksamheter och områden de kan gälla och hur många personer som krävs för att de ska tas upp. Preliminärt beräknas ett beslut om kriterierna kunna tas i kommunfullmäktige i februari så att e-förslagen kan införas under mars månad.

– Vi räknar med att e-förslagen ska ta mindre tid och resurser än medborgarförslagen, men att invånarna ändå har lika goda möjligheter att lämna förslag och påverka Härnösands utveckling, säger Göran Norlander.