Publicerad

Gammal järnväg kan bli cykelväg och vandringsled

två cyklister på en cykelbana

Den gamla Ådalsbanan mellan Härnösand och Veda kan i framtiden omvandlas till cykelväg och vandringsled. Kommunstyrelsen ställer sig i ett yttrande positiv till att inleda en dialog om att ta över banan från Trafikverket.

Trafikverket utreder just nu att lägga ned flera gamla sträckor, bland annat Härnösand-Älandsbro och Älandsbro-Veda, eftersom det inte längre går några tåg där. Beslut om nedläggning beräknas komma under första delen av 2019.

Tanken är att delen Härnösand-Älandsbro ska kunna bli gång- och cykelväg. Delen Älandsbro-Veda kan omvandlas till vandringsled och knytas ihop med Höga Kustenleden vid Högakustenbron. Därmed skulle leden gå hela vägen från Härnösand till Örnsköldsvik.

– Med detta kan vi fortsätta den dialog som påbörjats med Trafikverket kring de möjligheter som öppnas genom att den del av Ådalsbanan som inte trafikeras läggs ned, kommenterar kommunstyrelsens ordförande, Andreas Sjölander (S), det antagna yttrandet.

– Det här skulle vara väldigt positivt, både för möjligheterna att cykelpendla till och från Älandsbro och för besöksnäringen i Höga Kusten. Vandringsturismen är stor och fortsätter växa och att kunna erbjuda en så lång sammanhängande vandringsled vore fantastiskt, säger Ingemar Wiklander (KD), majoritetsföreträdare i kommunstyrelsen.