Publicerad

Oförändrade budgetramar för 2020

Kommunstyrelsen har som ambition att höja överskotten i den kommunala ekonomin kommande år. Det framgår av det budgetdirektiv som kommunstyrelsen har fastställt. För nämnder och styrelser innebär förslaget oförändrade budgetramar att hålla sig till under nästa år.

Däremot föreslås inga överskottsmål enligt den modell som användes i budgeten för 2019 för kommunstyrelsen, samhällsnämnden och arbetslivsnämnden.

Beräkningen utgår från att kommunens invånarantal ligger på ungefär samma nivå som nu och att de totala intäkterna därmed ökar med 28 miljoner kronor. Nämnder och styrelser får ett fortsatt uppdrag se över sina kostnader och externa intäkter. Även investeringsramen blir oförändrad jämfört med 2019 och ligger på 41 miljoner kronor.

– Kommunstyrelsen och nämnderna kommer att få fortsätta arbeta hårt och målinriktat för att klara sina budgetar. Samtidigt har vi i majoriteten stora ambitioner om att sätta kvaliteten i främsta rummet. Arbetet kommer därför att kräva strategiska ställningstaganden, ständiga prioriteringar och ett samarbete över nämndsgränserna, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.

Nämnderna har nu till den 26 april på sig för att presentera sina budgetar utifrån den tilldelade budgetramen.